Geo-Examiner

اسکنر فلزیاب جیو اگزاماینر Geo Examiner|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033

اسکنر فلزیاب جیو اگزاماینر Geo Examiner|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب جیو اگزاماینر Geo Examiner|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب جیو اگزاماینر Gdi Geo Examiner ساخت شرکت یونانی GDI سازنده بهترین اسکنرها و ردیابها…
GSSI-GPR-SIR-4000

اسکنر فلزیاب GSSI GPR SIR 4000|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033

اسکنر فلزیاب GSSI GPR SIR 4000|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب GSSI GPR SIR 4000|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب جی پی آر اس آی آر GSSI GPR SIR 4000 ساخت شرکت GSSI آمریکا است.شرکت جی اس اس آی از معتبرترین …
Nemfis-SibER-64K15-

اسکنر Nemfis SibER-64K15|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033

اسکنر Nemfis SibER-64K15|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر Nemfis SibER-64K15|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب سایبر نمفیس Nemfis SibER-64K15 اسکنر فلزیاب سایبر نمفیس Nemfis SibER-64K15 ساخت روسیه است و از آن میتوان در زمین…
Okm-Rover-c4

اسکنر فلزیاب روور Okm Rover c4|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033

اسکنر فلزیاب روور Okm Rover c4|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب روور Okm Rover c4|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033   اسکنر فلزیاب روور okm Rover c4 ( روور سی چهار ) جدیدترین محصول تولیدی شرکت او کی ام در سال 2021 است.دس…
Okm-Rover-c4

اسکنر فلزیاب روور Okm Rover c2|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033

اسکنر فلزیاب روور Okm Rover c2|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب روور Okm Rover c2|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب روور Okm Rover c2 ساخت آلمان است.اصول کارکرد این دستگاه بر اساس ارسال سیگنالهای الکترومغناطیس…
-OKM-exp

اسکنر فلزیاب 4000 OKM exp|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033

اسکنر فلزیاب 4000 OKM exp|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب 4000 OKM exp|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب 4000 OKM exp از محصولات شرکت او کی ام آلمان با عملکرد عالی و قابل استفاده برای همه در سطوح ابتدایی تا حرف…
MALA-GPR-Geo-Drone

اسکنر فلزیاب مالا جئو درون MALA GPR Geo Drone|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033

اسکنر فلزیاب مالا جئو درون MALA GPR Geo Drone|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب مالا جئو درون MALA GPR Geo Drone|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب مالا جئو درون MALA GPR Geo Drone یک پهباد نقشه بردار بدون سرنشین برای استفاده در …
exp-4500-pro

اسکنر فلزیاب exp 4500 pro|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033

اسکنر فلزیاب exp 4500 pro|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب exp 4500 pro|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب exp 4500 pro محصول شرکت معتبر OKM آلمان است.فلزیابی پیشرفته با کارایی زیاد. تکنولوژی پیشرفته و امکان تهیه…
Radarteam COBRA WIRELESS GPR

اسکنر فلزیاب کبرا وایرلس جی پی آر رادار|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033

اسکنر فلزیاب کبرا وایرلس جی پی آر رادار|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب کبرا وایرلس جی پی آر رادار|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر کبرا رادار تیم Radarteam COBRA اسکنر کبرا رادار تیم Radarteam COBRA دستگاه قدرتمند جی پی آر وایرلس است (WIR…
Radarteam

اسکنر کبرا پلاگین رادار تیم Radarteam|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033

اسکنر کبرا پلاگین رادار تیم Radarteam|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر کبرا پلاگین رادار تیم Radarteam|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر کبرا پلاگین رادار تیم Radarteam در کسری از زمان واقعی با استفاده از  سیگنال رادار و نمونه …
اMALA Easy Locator HDR GPR

اسکنر فلزیاب MALA Easy Locator HDR GPR|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033

اسکنر فلزیاب MALA Easy Locator HDR GPR|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب MALA Easy Locator HDR GPR|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب مالا MALA Easy Locator HDR GPR دستگاهی برای کاوش در اعماق زمین برای کاربران در سط…
-Nemfis-Geovizer-

اسکنر فلزیاب جئووایزر نمفیس Nemfis Geovizer|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033

اسکنر فلزیاب جئووایزر نمفیس Nemfis Geovizer|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب جئووایزر نمفیس Nemfis Geovizer|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب لندماپر نمفیس Nemfis LandMapper جدیدترین اسکنر در خط تولید شرکت روسی نمفیس است. این ا…
terovido
,

آموزش کامل کار با نرم افزار فلزیاب ترو ویدو|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033

آموزش کامل کار با نرم افزار فلزیاب ترو ویدو|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 آموزش کامل کار با نرم افزار فلزیاب ترو ویدو|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 Complete training to work with TroVideo metal detector software امروز با ما باشید با آموزش نرم افزار دستگاه فلزیاب …
KS-700

اسکنر فلزیاب کی اس KS 700|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033

اسکنر فلزیاب کی اس KS 700|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب کی اس KS 700|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر فلزیاب کی اس KS 700 دستگاه فلزیاب تصویری قدرتمند ساخت آلمان است،این سیستم از فناوری جی پی آر برای کشف مکانهای انواع ف…
Tero Vido expander

اسکنر Tero Vido expander|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033

اسکنر Tero Vido expander|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر Tero Vido expander|شرکت فلزیاب گوهرباستان|09199697033 اسکنر ترو ویدو اکسپندر Tero Vido expander ساخت شرکت ترو ویدو آلمان است. دستگاهی است بسیار کاربردی برای شناسایی و تشخیص …